Skip to main content

Privacyverklaring

Privacy verklaring Oldenhuis Agro

Oldenhuis Agro, gevestigd aan Hereweg 39 9906PC Bierum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.oldenhuis-prinsen.nl/
info@oldenhuisagro.com
Hereweg 39
9906PC Bierum
Telefoon: 0596 591 463

T.Eigenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Oldenhuis Agro
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via tom@oldenhuisagro.com

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We informeren je daarom graag over ons nieuwe privacy statement. We hebben deze verklaring aangepast vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Deze verklaring is uitgebreider dan voorheen en opgesteld in begrijpelijke taal. Zo zijn we nog transparanter over wat we met jouw persoonsgegevens doen.

Dit privacy statement informeert je onder andere over:

De gegevens die wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke informatie te beveiligen.
Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Privacy statement

Laatste update: 25 maart 2022

Dit is de privacyverklaring van Oldenhuis Agro (hierna “oldenhuisagro” of “wij”). Oldenhuis Agro is gevestigd in Bierum aan de Hereweg 39. Het Kamer van Koophandelnummer van Oldenhuis Agro is: 59580151. Oldenhuis Agro is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Oldenhuis Agro heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Oldenhuis Agro. Indien je klachten of vragen hebt die niet door de klantenservice kunnen worden behandeld kun je contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan Oldenhuis Agro t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Hereweg 39, 9906PC Bierum, of per e-mail via tom@oldenhuisagro.com.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun je dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten, stagiaires en alle overige relaties van Oldenhuis Agro.

Wat is het algemene privacybeleid van Oldenhuis Agro ?

Oldenhuis Agro respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.oldenhuis-prinsen.nl/, van haar (potentiële) klanten en relaties.

Oldenhuis Agro stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Oldenhuis Agro deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

Oldenhuis Agro is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Oldenhuis Agro altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Oldenhuis Agro verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
je gegevens invult of achterlaat op onze vestiging of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
de website van Oldenhuis Agro bezoekt;
een zakelijke relatie met Oldenhuis Agro hebt;
solliciteert bij Oldenhuis Agro .

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Tot slot verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Oldenhuis Agro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie.

We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een opdracht of andere dienstverlening. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante aanbiedingen of om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.

Acquisitie.

Om Oldenhuis Agro onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.

Uitvoeren contract.

Als je klant of leverancier bent van Oldenhuis Agro dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Kredietwaardigheidscheck.

In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Sollicitatieprocedure.

Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

Wet- en regelgeving.

We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Beveiliging.

Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze klanten te waarborgen is de vestiging van Oldenhuis Agro voorzien van camera’s.

Gebruikerservaring website.

Om te beoordelen of de website van Oldenhuis Agro een optimale gebruikerservaring biedt.

Marketing analyse en onderzoek.

We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Daarnaast gebruiken we aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Gepersonaliseerde aanbiedingen.

We gebruiken jouw aankoopgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses.

Direct marketing/adverteren.

Om jou op andere websites advertenties te laten zien die aansluiten op jouw voorkeuren.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je Oldenhuis Agro toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Oldenhuis Agro ?

Oldenhuis Agro verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

1. klantenservice / Contactformulier

Bij klantenservice van Oldenhuis Agro kun je terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Oldenhuis Agro. Vaak zal de klantenservice je vragen bepaalde gegevens te vertrekken zodat zij jou goed van dienst kan zijn.De informatie die bij de klantenservice binnenkomt, kan gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten verder te kunnen verbeteren. Op de website van Oldenhuis Agro kun je contact opnemen met Oldenhuis Agro via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij onze klantenservice en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

2. Acquisitie

Oldenhuis Agro kan jou per post rechtstreeks benaderen om klant bij ons te worden. Oldenhuis Agro maakt hiervoor onder meer gebruik van bestanden die zij koopt van derde partijen. Als hier sprake van is, zal Oldenhuis Agro onderzoeken of de gegevens rechtmatig zijn verkregen en de herkomst van de gegevens melden. Oldenhuis Agro maakt soms ook gebruik van andere communicatiekanalen. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden als nieuwe klant kan op onze vestiging of via onze website.

3. Inkoop / leveranciers

Oldenhuis Agro verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Oldenhuis Agro verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Oldenhuis Agro bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven / Bewaartermijn en reden

Klantgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Oldenhuis Agro . Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Oldenhuis Agro maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier gegevens

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Delen we jouw gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen binnen het interne netwerk van Oldenhuis Agro of bij één van onze IT service providers.

Behalve met leveranciers die onderdeel zijn van onze dienstverlening, kunnen wij jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden.Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.Oldenhuis Agro verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Oldenhuis Agro jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding;
we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oldenhuis Agro . Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oldenhuisagro.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van Oldenhuis Agro wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website.